Loading...

 NAPĘDY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH

Bramy przemysłowe można zautomatyzować za pomocą przeznaczonych do tego napędów szynowych lub częściej tych, które napędzają wał. Zastosowanie tego typu urządzeń pozwala na usprawnienie i ułatwienie pracy co przekłada się na korzyści materialne. Podstawowy ręczny napęd nasadowy to przekładnia łańcuchowa, która za pomocą odpowiedniego przełożenia pozwala otworzyć bramę o dużych gabarytach z pozycji posadzki. Podstawowymi kryteriami przy doborze odpowiedniego urządzenia są: wielkość i ciężar bramy, częstotliwość użytkowania i warunki pracy. Znajomość specyfikacji podanej przez producenta pozwala na użycie sterowania z odpowiednim zapasem. Wśród parametrów określających cechy napędu można znaleźć maksymalną ilość cykli godzinowych i dobowych określających jego sprawność. Bramy przemysłowe zwykle pracują w ciężkich warunkach np. zapylenie, podwyższona wilgotność czy temperatura. Aby automatyka sprostała wymogom zakładu / przedsiębiorstwa / magazynu, należy oprócz powyższych zwrócić również uwagę na prędkość otwierania i zamykania oraz dodatkowe wyposażenie: piloty, fotokomórki, listwy optyczne, bariery świetlne, czujniki luźnej linki, sygnalizatory LED, wyłączniki linkowe na wysięgniku, pętle magnetyczne, radary.

© MULTI-BRAND, All Right Reserved.
Made with NET-ATAK